Tag Archives: مشتری یابی

مشتری یابی در بازاریابی و فروش تلفنی

چنانچه وضعیت فروش امروز شرکت خود را نگاه کنید می بینید که حاصل مشتری یابی شما در شش ماه گذشته بوده است.امروز چه کاری باید انجام دهید تا میزان فروش شما در شش ماه آینده رضایت بخش باشد؟ شماباید هر روز بذر بکارید.شما نمی توانید بدون اینکه بذری بکارید ،در آینده محصولی درو کنید.بذر شما چیست؟ پاسخ: مشتری یابی تعداد ...

بیشتر بخوانید