Tag Archives: ترس از مشتری

ترس از نه شنیدن از مشتری

سطح اعتماد به نفس بازاریابان و فروشندگان تلفنی نقش مهمی در عملکرد آنان دارد.بسیاری از فروشندگان با چالش ترس از نه شنیدن از مشتری رویرو هستند .این ترس از نه شنیدن از مشتری باعث می شود بسیاری از  فرصت های بالقوه برای معامله را از دست بدهند و از تماس با مشتریان جدید طفره بروند.برای کاهش سطح ترس از نه شنیدن از ...

بیشتر بخوانید