Tag Archives: بازاریابی تلفنی موفق

۱۲ تکنیک برای بازاریابی تلفنی موفق

۱) در بازاریابی تلفنی بر روی هدف خود متمرکز شوید. تازه کار ها فکر می کنند مکالمه تلفنی فقط در رابطه با فروش کردن است،‌نه این گونه نیست. بازاریابی تلفنی در رابطه با بدست آوردن شانس فروش است.مخصوصا مقصود از تماس سرد قرار گذاشتن برای ترغیب مشتری های بالقوه است. ۲)برای موفقیت در بازاریابی تلفنی در  رابطه بازار ها و ...

بیشتر بخوانید